Campus social de unitati modulare „Henri Coanda”

Organizarea și funcționarea Serviciului Administrare Henri Coandă

  • Misiune si scop

Administrarea spațiilor de locuit din Campusul Social Henri Coandă conform prevederilor legale.

Întocmirea contractelor pentru locuințele aflate în administrarea Serviciului.

Realizarea și actualizarea unei baze de date a imobilelor aflate în administrarea Regiei, a chiriașilor, precum și a repartițiilor.

Emiterea corectă a facturilor de plată pentru serviciile de închiriere puse la dispoziție de Serviciu și încasarea valorii acestuia.

  • Responsabilități

Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a Hotărărilor Consiliului Local și ale Consiliului de Administrație cu privire la imobilele administrate.

Îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a obligaţiilor rezultate din actele normative în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea actelor emise.

Respectarea cu strictețe a prevederilor legale cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, prelucrate.

Date de identificare

Serviciul Administrare Henri Coandă este organizat ca o structură distinctă cu organizare proprie complexă aflată în subordinea Directorului General, ce este condus de un Șef Serviciu și are în componență următoarele structuri:
Birou Urmărire și Evidență Contracte
Birou Facturare
Casierie
Administrare clădiri

Adresă: Aleea Umanității nr.15, mun. Constanța

E-mail: administrativ.hc@raedpp-constanta.ro; tel. 0723321516

 

PROBLEME CARE POT FI REZOLVATE ÎN CADRUL SERVICIULUI:

– Probleme tehnic-administrative;

– Probleme privind eșalonarea la plata utilităților.