Contract 14782/02.10.2020

privind executarea de servicii de întreținere preventivă și reparare a caselor de marcat fiscale cu jurnal electronic

Contract 2543/22.02.2021

privind execuția de Lucrări de reparații la Grupul Sanitar Piața Griviței

Contract 3127/05.03.2021

privind servicii de închiriere și întreținere (vidanjare/curățare) toalete ecologice și lavoare

Contract seria PJ 10969/11.03.2021

privind prestarea de servicii de comunicații electronice

Contract 42810/11.03.2021

privind prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale

Contract 3652/17.03.2021

privind execuția de Lucrări de reparații conductă canalizare Piața Tomis III, Complex Amea II

Contract 3698/18.03.2021

privind execuția de lucrări de reparații la Grupul Sanitar Piața Tomis III, Complex Major Comprest

Contract 7145/20.05.2021

privind prestarea de servicii de supraveghere a utilizării echipamentelor de agrement din incinta parcurilor de distracție tip „Țara Piticilor”

Contract 03.06.2021

privind prestarea de servicii consultanta și intocmire documentatie de atribuire în domeniul Achizițiilor publice pentru imobilul situat în Constanța, str. Mercur 10

Contract privind prestarea de servicii de comunicații electronice

Contract 7764 03.06.2021

privind Servicii de consultanță și întocmire documentație de atribuire în domeniul Achizițiilor Publice

Contract 11646 13.08.2021

privind servicii de amenajare a spațiilor verzi la obiectivele Țara Piticilor și Gravity Park