Acasa   |   Despre noi   |   Imobile   |   Tehnic   |   Piete   |   Juridic   |   Conducere   |   Anunturi   |   Declaratii   |   Taxe   |   Contact
Sediul Direcţiei:
 

B-dul Tomis nr. 101,

cod postal 900657, Constanţa

 

Telefon/Fax:

0241.580.523, 0241.589.714

 

ATRIBUTIILE DIRECTIEI JURIDICE

 

DIRECTOR DIRECTIE JURIDICA

 

• asigura consultanta juridica organelor de conducere ale R.A.E.D.P.P. Constanta;

• avizeaza pentru legalitate toate contractele incheiate de R.A.ED.P.P. Constanta, precum si

toate actele emise de catre regie;

• supervizeaza si coordoneaza intreaga activitate desfasurata in cadrul directiei pe care o conduce.

Program de audiente Director Directie Juridica: martea 10,00 - 12,00.

 

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS:

 

• intocmeste documentatiile necesare stingerii litigiilor pe cale amiabila;

• inregistreaza si isi sustine interesele in toate dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata in care R.A.E.D.P.P. este parte procesuala:

• pune in executare toate titlurile executorii pronuntate in favoarea R.A.E.D.P.P., urmareste

dosarele de executare silita pana la finalizarea acestora;

• incheie Protocoale de predare-primire a imobilelor catre proprietarii de drept a acestora,

recunoscuti prin Dispozitie de Primar sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocavila.

 

BIROUL VANZARI:

 

• instrumenteaza, dosarele pentru vanzarea imobilelor aflate In administrarea R.A.E.D.P.P.

Constanta, si care pot fi supuse vanzarii conform legii;

• lntocmeste intreaga documentatie necesara aplicarii procedurii de vanzare prin negociere

directa sau licitatie, precum si documentatia necesara incheierii contractelor prin aplicarea

procedurii de selectie de oferta.

Program de audiente: martea 10,00 -12,00.

 

BIROUL ACHIZITII:

 

• instrumenteaza dosarele de selectii de oferte pentru achizitionarea de servicii/colaborare;

• transmite spre publicare catre SEAP anunturile de achizitie publica;

• monitorizeaza procedurile de achizitie publica.

© RAEDPP Constanta. Toate drepturile rezervate

Primaria Constanta| Serv Public Impozite si Taxe| Min Finante| ANAF| Reg Comertului