Acasa   |   Despre noi   |   Imobile   |   Tehnic   |   Piete   |   Juridic   |   Conducere   |   Anunturi   |   Declaratii   |   Taxe   |   Contact

 

Program:

Casierie (încasări):  830-1500 

 

Audienţe:

Dezbaterea problemelor de orice natură pe care le solicită chiriaşii:

Biroul Juridic, Et. 2, camera 4, marţi între orele: 1000-1200

 Organigrama

  • Director - Mioara Rodica VÂLCOV

  • Birou Imobile

  • Birou Urmarire Contracte Vanzare-Cumparare

  • Birou Urmarire Contracte Inchiriere

  • Birou Financiar Contabilitate

  • Birou Juridic

  • Serviciul Administrativ Henri Coanda

Obiectul de activitate al Direcţiei:

- Administrarea spaţiilor de locuit şi spaţiilor cu altă destinaţie;

- Întocmirea contractelor de închiriere pe spaţiile de locuit şi spaţiilor cu altă destinaţie în urma repartiţiilor eliberate de Primăria Municipiului Constanţa; 

- Efectuarea de modificări în contractele de închiriere; 

- Perceperea chiriilor pentru spaţiile de locuit şi pentru spaţiile cu altă destinaţie; 

- Verificarea pe teren a spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie de către referenţi, pentru a constata respectarea clauzelor contractuale; 

- Rezolvarea corespondenţei în termen legal la solicitările chiriaşilor, instanţei de judecată, Primăriei Municipilui Constanţa, Prefecturii Municipiului Constanta ş.a.m.d.; 

- Întocmirea documentatiei privind acţionarea în judecată a chiriaşilor care nu respectă clauzele contractuale.ANUNŢ
28.10.2013

În vederea prelungirii contractelor de închiriere la locuinţele construite în regim A.N.L., documentaţia (certificate fiscale pentru membrii majori cu drept locativ în contract, adeverinţă de la Asociaţia de Locatari care să ateste că nu existe debite, dovada chiriei achitate la zi şi copia cărţii de identitate a titularului de contract) se va depune la registratura R.A.E.D.P.P. însoţită de cerere de prelungire a contractului.
       Depunerea documentelor se va face în intervalul orar care să coincidă cu programul afişat la registratură (zilnic 9-12).
      Ridicarea răspunsurilor precum şi a actelor adiţionale de prelungire sau, după caz a contractelor, se va face numai de la Camera 1, marţi şi joi în intervalul orar 9-12.
În vederea evitării unor probleme privind întreruperea energiei electrice de către S.C. Enel S.A. cauzate de neprelungirea contractelor la timp, întocmirea actelor adiţionale se poate face cu o săptămână înaintea expirării contractelor.
      ANUNŢUL SE REFERĂ NUMAI LA CONTRACTELE LOCUINŢELOR ÎN REGIM A.N.L.

Director Direcţia Administrare Imobile,
Cons. jr. Mioara Vâlcov

© RAEDPP Constanta. Toate drepturile rezervate

Primaria Constanta | Serv Public Impozite si Taxe | Min Finante | ANAF | Reg Comertului